5.1 Gesprek

Maak een afspraak met een functionaris in het werkveld. In dat gesprek vraag je naar zijn ervaringen met het voeren van gesprekken. Deze gegevens verwerk je in een verslag. Dit hoeft geen letterlijk uitgetypt verslag te zijn zoals bij de andere opdrachten. Het verslag is een samenvatting van de antwoorden. Als je wilt, kun je vragen of je een recorder mag gebruiken.

Hieronder staan de hoofdvragen voor het interview. Vraag door en vat samen.

  • In welke organisatie bent u werkzaam? Wat is uw functie?
  • Wat voor gesprekken voert u in uw werk? Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een gesprek dat u hebt gevoerd met een cliënt?
  • Waar ging dat gesprek over?
  • Wat was het resultaat van het gesprek?
  • Wat hebt u gedaan om dat resultaat te bereiken? Wat ging goed en wat kon beter?

Welke opleiding(en) hebt u gevolgd? Waar hebt u die opleiding gevolgd en wat hield het vak gespreksvoering in? Wat hebt u aan uw opleiding in gespreksvoering gehad/gemist?

Als je ook een gesprek observeert, stel je daarnaast de volgende vragen:

  • Wat is het doel van het gesprek dat ik ga observeren?
  • Met welke principes/methode/stappen wilt u gaan werken in het gesprek?