2.3 Commentaar

Nadat je de tekst letterlijk hebt uitgeschreven, geef je commentaar op het gesprek, vooral op jouw inbreng. Schrijf alles zo uit dat de letterlijke tekst en het bijbehorende commentaar naast elkaar staan. Hieronder in 2.5 staat een voorbeeld van hoe je de pagina’s van het verslag kunt indelen.

Elke keer als jij iets gezegd hebt in het gesprek, type je met vermelding van het nummer van jouw inbreng steeds de volgende punten.

  • De scoring volgens het categorieënsysteem van Neuteboom. Als het een E-in- of E-ex-vraag betreft, geef je ook aan of het een open of gesloten vraag is.
  • Geef aan wat je aan jouw reactie goed vond en wat niet. Als je jouw reactie niet zo goed vond, typ je letterlijk uit wat je beter had kunnen zeggen.