4.5 Nabeschouwing

In de nabeschouwing geef je weer hoe je terugkijkt op het probleemverhelderend gesprek.

  • Wat ging goed en wat kon beter in dit gesprek en komt dat overeen met je sterke en zwakke kanten in het voeren van een gesprek?
  • Wat heb je van je leerdoel bereikt en wat niet? Wat neem je als leerdoel mee voor het leren van gesprekken?
  • Noteer vragen of opmerkingen.

 

Tel van de pagina’s die je letterlijk hebt uitgetypt de scores volgens het systeem van Neuteboom. Zet die in onderstaand schema. Bij de E-in- en E-ex-vragen geef je ook de totalen van de open en gesloten vragen. Trek jouw conclusies uit de gegevens van deze tabel. Wat zeggen deze aantallen over de manier waarop jij dit gesprek hebt gevoerd?

 

Categorie Aantal Open Gesloten
E-in      
E-ex      
O      
H      
I      
VO      
WA      
T      

 

Als je concretiseert volgens de HSF-methode, dan tel je de E-in- en E-ex-vragen apart op. Het schema ziet er dan zo uit:

 

Categorie Aantal Open Gesloten
E-in buiten het concretiseren      
E-ex buiten het concretiseren      
O      
H      
I      
VO      
WA      
T      

 

Als er een beoordeling gegeven wordt, telt het gesprek tweemaal mee en het commentaar eenmaal. De som wordt gedeeld door drie.