4.4 Commentaar

Nadat je de tekst letterlijk hebt uitgeschreven, geef je commentaar op het gesprek, vooral op jouw inbreng. Schrijf alles zo uit dat de letterlijke tekst en het commentaar naast elkaar staan. In 2.5 staat een voorbeeld van hoe je de pagina’s van het verslag kunt indelen.

Je noteert met vermelding van het nummer van de inbreng van iter steeds de volgende punten:

  • De score volgens het categorieënsysteem van Neuteboom. Als het een E-in- of E-ex-vraag betreft, geef je ook aan of het een open of gesloten vraag is.
  • Wat je aan jouw reactie goed vond en wat niet goed.
  • Als je jouw reactie niet zo goed vond, geef je letterlijk weer wat je beter had kunnen zeggen.