5.2 Observatie van een gesprek met een cliënt of een groep cliënten

Houd bij het observeren rekening met de volgende punten:

 • Omschrijving van de activiteit.
  Geef een korte samenvatting van het gesprek.
  Hoe begon het gesprek?
  Wat kwam er aan de orde?
  Wat zijn de afspraken op het eind van het gesprek?
 • Reflectie op de methodische aanpak van de functionaris.
  Werd het doel duidelijk gemaakt aan de cliënt?
  Is het doel gehaald en blijkt dat uit de afronding van het gesprek en de afspraken die gemaakt zijn?
  Welke vaardigheden gebruikte de functionaris?
  Kon je zien of de functionaris gewerkt heeft met de principes/methode/stappen die hij genoemd heeft?
  Welke advies (of: welke adviezen) zou jij de functionaris geven als je dit gesprek vergelijkt met het boek Praktische gespreksvoering?
 • Reflectie op de eigen vaardigheden.
  Welke vaardigheden acht jij noodzakelijk voor het functioneren in deze activiteit? Leg deze vaardigheden naast je sterke en zwakke kanten.
  Welke stappen ga je zetten om vaardigheden te verwerven of welke belemmeringen zie je en hoe ga je daarmee om?
 • Formuleer je leerdoel voor de komende periode.