2.3.1 Indeling van het verslag

Houd in het verslag onderstaande indeling aan. Vermeld bij benadering hoeveel minuten het gesprek heeft geduurd en hoeveel minuten van het gesprek je hebt uitgetypt.  

 

- Inleiding

- Letterlijke weergave van het gesprek
- Commentaar

- Nabeschouwing

 

 

Inleiding

Deze inleiding schrijf je voordat je het gesprek houdt. In de inleiding zet je:

 • Wat is je letterlijke doelstelling?
 • Hoe wil je het gesprek gaan aanpakken en welke punten wil je vooral ter sprake brengen?

Maak een korte lijst met hooguit drie punten.

 • Wat verwacht je van het gesprek, met name ten aanzien van jouw rol in het gesprek (positief/negatief)?

Uit je logboek schrijf je over:

 • Wat zijn je sterke en zwakke kanten in het voeren van een gesprek (boek 2.4. oefening 1)?
 • Welk leerdoel heb je geformuleerd (boek 2.4. oefening 2)? Wellicht is je leerdoel gewijzigd na het feiteninterview.
 • Je notities na het feiteninterview.
 • Wat verwacht je van het gesprek, met name ten aanzien van jouw rol in het gesprek (positief/negatief)?

 

Letterlijke weergave van het gesprek

Je typt het eerste gedeelte van het gesprek letterlijk uit. Je kunt na één bladzijde letterlijke tekst van de start een gedeelte van het gesprek in een of twee zinnen samenvatten om daarna weer een stuk uit te typen van een gedeelte waar jij het doel van het feiteninterview bereikte. Geef bij een dergelijke samenvatting ook het aantal minuten en/of nummers van de tellerstand aan.

Je geeft de slotsamenvatting letterlijk weer.
Je geeft de slotvraag letterlijk weer, ook met het doorvragen op het antwoord op die slotvraag en samenvatten van het antwoord.

Je komt uit op minimaal drie kantjes letterlijke tekst. Telkens als jij (de interviewer = iter) aan het woord bent, nummer je je eigen inbreng met jouw voorletter en een nummer. Dus als je Albert heet, dan: A1, A2, A3, etc. De antwoorden van de ander (de interviewee = itee), die bijvoorbeeld Peter heet, wordt dan corresponderend

genummerd met P1, P2, P3, etc. Houd de nummers bij elkaar, dus na A3 volgt altijd P3. Monologen van de ander die langer zijn dan vier regels kun je samenvatten. Je vermeldt dan alleen de eerste en de laatste zin letterlijk en vat het tussenstuk kort samen.  

 

Commentaar

Als je de tekst letterlijk hebt uitgeschreven, geef je commentaar op het gesprek, vooral op

jouw inbreng. Schrijf alles zo uit dat de letterlijke tekst en het bijbehorende commentaar naast

elkaar staan. In 2.3.5. staat een voorbeeld van hoe je de pagina's van het verslag kunt indelen.

Je typt met vermelding van het nummer van jouw eigen inbreng steeds de volgende punten:

 • Je scoort volgens het categorieënsysteem van Neuteboom. Als het een E-in- of E-ex-vraag betreft, geef je ook aan of het een open of gesloten vraag is.
 • Geef aan wat je aan jouw reactie goed vond en wat niet. Als je jouw reactie niet zo goed vond, typ je letterlijk op wat je beter had kunnen zeggen.
 • Wat heb je gehoord aan emoties? Kun je voorbeelden geven van de drie componenten van de attitude (zie boek 4.1.)?

 

Nabeschouwing

In de nabeschouwing geef je weer hoe je terugkijkt op het attitude-interview.

 • Wat heb je gerealiseerd van de doelstelling en wat niet?
  En wat was jouw aandeel daarbij?
 • Heb je het gesprek aangepakt zoals je van plan was?
 • Wat is er gebeurd met de punten die je ter sprake wilde brengen? Als die aan de orde zijn gekomen, heb je daar E-ex-vragen voor nodig gehad?
 • Wat ging goed en wat kon beter in dit gesprek? Komt dat overeen met je sterke en zwakke kanten in het voeren van een gesprek?
 • Heb je het leerdoel bereikt dat je hierboven hebt genoemd?
 • Wat is er gebeurd met de verwachtingen die je vooraf had ten aanzien van het gesprek?
 • Wat neem je als leerdoel mee voor de volgende keer?
 • Noteer vragen of opmerkingen.

Tel van de pagina's die je letterlijk hebt uitgetypt de scores volgens het systeem van Neuteboom. Zet die in onderstaand schema. Bij de E-in- en E-ex-vragen geef je ook de totalen van de open en gesloten vragen. Trek jouw conclusies uit de gegevens van deze tabel. Wat zeggen deze aantallen over de manier waarop jij dit gesprek hebt gevoerd?

 

Categorie Aantal Open Gesloten
E-in      
E-ex      
Categorie Aantal
O  
H  
I  
VO  
WA  
T