4.3 Letterlijke weergave van het gesprek

Je typt gedeelten van het gesprek letterlijk uit.

  • Het luisteren naar de vraag (ongeveer 1 blz.)
  • De actiestap
  • Het advies
  • De slotsamenvatting.
  • De slotvraag waar jij vraagt hoe de ander terugkijkt op jouw manier van gesprek voeren.
     
  • Als bovenstaande gedeelten niet op elkaar aansluiten, dan geef je tussen elk fragment in één of twee zinnen een korte samenvatting. Geef ook het aantal minuten aan en eventueel de tellerstand. Je komt uit op minimaal twee kantjes letterlijke tekst.
  • Monologen van de ander die langer zijn dan vier regels vat je samen. Je vermeldt dan alleen de eerste en de laatste zin letterlijk en je vat het tussenstuk kort samen.
  • Telkens als jij als iter aan het woord bent, nummer je je inbreng: je voorletter met steeds een nummer. De reactie van itee heeft altijd hetzelfde nummer als het voorafgaande nummer van de iter.

Omdat het een gesprek is waar persoonlijke punten aan de orde kunnen, gebruik je alleen de voornaam, de initialen of een gefingeerde naam.