2.4 Nabeschouwing

In de nabeschouwing geef je weer hoe je terugkijkt op het feitengesprek.

  • Wat heb je gerealiseerd van de doelstelling en wat niet?
  • Heb je het gesprek aangepakt zoals je van plan was?
  • Wat ging goed en wat kon beter in dit gesprek?
  • Heb je het leerdoel bereikt dat je hierboven hebt genoemd?
  • Wat neem je als leerdoel mee voor een volgende keer?
  • Noteer vragen of opmerkingen.

 
Tel van de pagina's die je letterlijk hebt uitgetypt de scores volgens het systeem van Neuteboom. Zet die in onderstaand schema. Bij de E-in- en E-ex-vragen geef je ook de totalen van de open en gesloten vragen. Trek jouw conclusies uit de gegevens van deze tabel. Wat zeggen deze aantallen over de manier waarop jij dit gesprek hebt gevoerd?

 

Categorie Aantal Open Gesloten
E-in      
E-ex      
O      
H      
I      
VO      
WA      
T