Over de auteur

Wim Donders was ruim dertig jaar docent gespreksvoering en coach aan de Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Momenteel geeft hij trainingen op maat en individuele consulten, zie wimdonderscoachingentraining.nl

Bij vragen over hoe het beste een gesprekstraining kan worden opgezet in een opleiding kan contact worden opgenomen met de auteur van het boek: wajdonders@gmail.com

Doelgroep

De dialogen en praktijkvoorbeelden maken het boek geschikt voor studenten die pas beginnen met gespreksvoering, maar ook voor degenen die al veel ervaring hebben en hun vaardigheden willen bijspijkeren.

 

Over de website

De informatie op deze website hoort bij het boek Praktische gespreksvoering. Op deze site staan voor de student en docent:

 • antwoorden en uitleg bij enkele oefeningen uit het boek
 • richtlijnen voor het maken van opdrachten
 • aanwijzingen voor een logboek
 • andere theorie uit boeken over gespreksvoering
 • extra oefeningen per hoofdstuk
 • het schema voor 16 lessen.

 
Docenten kunnen daarnaast toegang krijgen tot het docentendeel van deze site. Daarop staan:
 

 • een inleiding in het opzetten van een training in gespreksvoering
 • het schema voor 16 lessen
 • de uitwerking van deze 16 lessen
 • per les ook de sheets over programma en toelichtingen
 • een PowerPointpresentatie die hoort bij een onderdeel van de Human Social Functioningmethode.
   

 

Over het boek

Praktische gespreksvoering gaat in op de basisvaardigheden van het tweegesprek. Het biedt beknopte theorie en regels voor gespreksvoering en geeft veel praktische aanwijzingen en tips voor het goed laten verlopen van een gesprek. In de nieuwe druk is vooral het hoofdstuk over het Probleemverhelderend gesprek (H5) volledig herzien. Dat betekent dat ook de hoofdstukken die een voorbereiding zijn op het probleemverhelderende gesprek en de hoofdstukken die een uitwerking ervan zijn, zijn aangepast. Sommige delen zijn herschreven, andere alleen in taal aangepast. De veranderingen zijn vooral gericht op praktische bruikbaarheid voor de lessen of voor individuele studie.

 

Nieuw!!

De 3e druk is verschenen! De tweede druk blijft nog even te koop. 

Bent u docent in het hoger onderwijs? Vraag dan een gratis docentexemplaar aan van de 2e druk.