2.6 Richtlijnen voor het bespreken van opdracht feitengesprek

De bedoeling achter de onderstaande procedure is dat je leert om feedback te geven en te ontvangen. Als je met anderen deze opdracht maakt, wissel dan je verslagen uit en eventueel ook de geluidsopnames. Als de docent erom vraagt, geef je hem of haar ook een kopie. Doe je deze opdracht niet binnen een opleiding, vraag dan iemand uit je omgeving om je verslag te lezen.

 

Werkwijze

Als je een verslag leest, noteer je wat je opvalt. Lees het verslag van de ander volgens de onderstaande volgorde:

  • alles wat vóór de weergave van de letterlijke tekst is geschreven als voorbereiding van de ander op het gesprek;
  • de letterlijke tekst van het gesprek zonder naar het commentaar ernaast te kijken; als het mogelijk is, luister dan ook het gesprek terug;
  • het commentaar bij de tekst van het gesprek;
  • het slotcommentaar.

 
Maak een verslag van je aantekeningen.

  • Zoek in het gesprek van de ander minimaal één punt dat volgens jou goed was en één punt dat beter kon.
  • Zoek in het commentaar van de ander minimaal één punt dat volgens jou goed was en één punt dat beter kon.

 
Als je verslag besproken wordt, luister je naar wat de anderen te zeggen hebben. Maak eventueel aantekeningen, maar leg niets uit en probeer je niet te verdedigen. Je maakt een samenvatting van wat de ander over je gesprek en zijn verslag gezegd heeft en vraagt of het klopt.

Als ook de docent feedback geeft, vraag dan nu om zijn opmerkingen en vergelijk die met wat uit de bespreking kwam.

Maak een samenvatting van de feedback, vergelijk die met je sterke en zwakke punten en stel zo nodig je leerdoel bij.

 

Als er een beoordeling gegeven wordt, kun je onderscheid maken tussen het gesprek zelf en het commentaar. In het begin van de training in gespreksvoering is het belangrijk dat je ziet wat er gebeurt in het gesprek, ook al gaat nog niet alles zoals je het zou willen. Het gesprek telt daarom eenmaal mee, het commentaar tweemaal. De som wordt gedeeld door drie. Een gesprek dat onvoldoende is (4) kan met goed commentaar (8) uitkomen op ruim voldoende (7).