Richtlijnen voor het maken van opdrachten

Inleiding

 
Met de oefeningen in het boek kun je je vaardigheden vergroten. Als je de stof bestudeert en met de stof oefent, word je competent in het voeren van gesprekken. In deze rubriek wordt een aantal opdrachten gegeven die kunnen dienen als een meetlat om zelf te bekijken hoe je vordert in het voeren van gesprekken. Deze opdrachten kunnen door de opleiding ook gebruikt worden als toets om je vorderingen te meten. Het gaat om een

  • nulmeting
  • feitengesprek
  • attitudegesprek
  • probleemverhelderend gesprek
  • gesprek met iemand uit het werkveld en observatie van een gesprek.