8 De Human Social Functioningmethode

Concreet luisteren naar gedrag

 

8.1

In oefening 5.3 stonden deze onderwerpen:

 • je vriendschappen
 • je relatie
 • je werk of studie
 • je toekomst
 • je uiterlijk
 • je gezondheid.

Schrijf eens op van deze onderwerpen:

 • waarover ben ik tevreden?
 • waarover ben ik ontevreden?

Lees daarna eens door waarover je allemaal tevreden bent?

 • Wat zegt dat over je?
 • Wat ga je ermee doen?

Lees daarna eens door waarover je allemaal ontevreden bent?

 • Wat zegt dat over je?
 • Wat ga je ermee doen?

In paragraaf 8.1.1 staat geschreven over de balans tussen tevredenheid en ontevredenheid. Klopt die theorie voor jou als je kijkt naar wat er uit deze oefening komt?

8.2

Haal eens een situatie voor de geest waarover je ontevreden bent. Schrijf eens concreet die gebeurtenis uit.

 • Doe dat in de verleden tijd, zonder namen te noemen (Ik kwam die man tegen en…) en zonder letterlijke citaten (Hij zei tegen me dat ik op moest schieten en ik antwoordde dat ik er geen zin in had).
 • Doe dat daarna in de tegenwoordige tijd, met namen (Ik kom Gert-Jan tegen en …) en met letterlijke citaten (Gert-Jan zegt: 'Schiet eens een beetje op.' Ik antwoord: 'Dat bepaal ik zelf wel.')

Maakt het verschil voor jou of het op de eerste of de tweede manier opschrijft? Wat is het verschil voor je?

8.3

Schrijf eens een paar ervaringen op uit het je jeugd, als het kan minstens één positieve ervaring en minstens één negatieve ervaring.

 • Wat komt er bij je boven als je deze ervaringen opschrijft?
 • Werken die ervaringen nog door in jouw leven nu?

Schrijf eens een droom op die je hebt voor de toekomst?

 • Heeft die droom invloed op jouw leven nu?

In paragraaf 8.1.2 staat geschreven over de samenhang tussen verleden, heden en toekomst. Klopt die theorie voor jou als je kijkt naar wat er uit deze oefening komt?

8.4

Je hebt in een week een aantal taken en werkzaamheden.

 • Welke taak of welk werk geeft jou energie?
 • Welke taak of welk werk kost jou meer energie dan andere bezigheden?
 • Hoe kun je het anders aanpakken, zodat je minder energie nodig hebt?

In paragraaf 8.1.3 staat geschreven over energie die maar één keer gebruikt kan worden. Klopt die theorie voor jou als je kijkt naar wat er uit deze oefening komt?