7 Interculturele communicatie

Luisteren naar andere culturen

 

7.1

Het contact met andere culturen is in Nederland na de Tweede Wereldoorlog veranderd. Tussen 1945 en 1980 kwamen in Nederland grote groepen vluchtelingen, gastarbeiders en asielzoekers naar Nederland: uit de Molukken, Marokko, Turkije, Suriname, de Antillen, Somalië en talloze andere landen. Zoek in je omgeving of in je familie iemand van 70 jaar of ouder en informeer bij hem naar zijn ervaringen. Je kunt de volgende vragen aan hem stellen.

  • Kwam je in je jeugd in contact met mensen uit andere culturen?
  • Is er in je omgeving iets veranderd als het gaat om mensen van verschillende culturen? Zo ja, wat is er veranderd?
  • Is er iets veranderd in jouw opvattingen als het gaat om contacten met andere culturen? Zo ja, wat is er veranderd?
7.2

Ben jijzelf op jouw basisschool of middelbare school in contact gekomen met mensen uit andere culturen?

  • Wat waren jouw ervaringen?
  • Hoe werd er op school aandacht besteed aan culturen en cultuurverschillen?
  • Heb je er wel eens conflicten of problemen meegemaakt?
7.3

Neem een conflict van je vroegere school of van een andere periode als het gaat om mensen van verschillende culturen. Of neem een artikel uit de krant over wat er in jouw regio of in het land gebeurt in het contact met verschillende culturen.

  • Wat kun je van dat conflict zeggen als je de theorie van Pinto uit paragraaf 7.3 er naast legt?
  • Wat kun je zeggen van dat conflict als je het bekijkt vanuit de theorie van Hoffman van paragraaf 7.4 van het boek Praktische Gespreksvoering?
7.4 Dit is niet een aparte oefening, maar een link die staat bij 7.6 van Praktische Gespreksvoering. klik op de link om de website van de KPC-groep te bezoeken: â–º www.kpcgroep.nl/Publicaties/Terug-naar-de-basis-Handreiking