6 Slechtnieuwsgesprek

Luisteren en nog eens luisteren

 

6.1

Heb je zelf wel eens onverwacht slecht nieuws gehad?

 • Wat was het slechte nieuws?
 • Hoe is dat jou verteld?
 • Wat weet je nog van jouw eerste reactie op dat nieuws?
 • Hoe ben je uiteindelijk omgegaan met dat nieuws?
 • Wat heeft het veranderd in je leven?
 • Heb je bij het verwerken van het slechte nieuws hulp gehad van anderen? Waar bestond die hulp uit?
 • Wat leer je hiervan voor het gesprek waarin jij in de toekomst misschien een keer zelf slecht nieuws moet brengen?
6.2

Ken je iemand uit je omgeving die ooit slecht nieuws heeft gehad? Denk bijvoorbeeld aan

 • relatie die verbroken werd
 • scheiding van zijn ouders
 • ernstige gezondheidsproblemen
 • gezakt voor een examen
 • ontslag of afwijzing bij een sollicitatie.

Vraag die persoon of je met hem daarover mag praten. Stel de volgende vragen:

 • Hoe werd het nieuws verteld?
 • Wat was je eerste reactie?
 • Heeft iemand je geholpen bij het verwerken van het slechte nieuws?
 • Wat had je graag als hulp gehad in die periode?
 • Wat heeft jou uiteindelijk geholpen?
 • Hoe gaat het nu met je als het over deze kwestie gaat?

Maak voor jezelf een schriftelijk verslag waarin je op een rijtje zet wat volgens jou voor de cliënt belangrijk is bij een slechtnieuwsgesprek.
Wat heb je geleerd van deze opdracht?

6.3

Misschien ben jij wel eens in de situatie geweest dat je aan een ander slecht nieuws moest vertellen. Beantwoord over die situatie de vragen die hieronder volgen. Heb je nog nooit slecht nieuws verteld, probeer je dan in te leven in een concrete situatie en beantwoord van daaruit de vragen.

 • In 6.1 in het boek worden zeven mogelijke fouten genoemd die de brenger van het slechte nieuws kan maken. Wat zou voor jou als brenger van het slechte nieuws het voordeel kunnen zijn bij deze fouten?
 • Wat is bij die zeven fouten het nadeel voor de ontvanger van het slechte nieuws?
 • Lees paragraaf 6.2. Schrijf eens een directe, indirecte en onderdrukte emotie op die naar voren is gekomen in het gesprek dat je gehad hebt of die naar boven zou kunnen komen.
  Formuleer jouw reactie op die drie emoties. Als je een gesprek gehad hebt: schrijf eerst op wat je gedaan hebt. Als je jouw reactie niet goed vond, schrijf je op wat in jouw ogen een goede reactie zou zijn. Dat laatste doe je ook als je het gesprek alleen maar hebt bedacht.
6.4

Dit is niet een aparte oefening, maar een formulier dat hoort bij rollenspel 2 van 6.5 van Praktische Gespreksvoering. Je kunt het apart printen en in het rollenspel gebruiken.
 
Klik om de PDF te downloadendownload de PDF

Klik om de PDF te downloaden