Oefening 1 van 4.11

Juiste scoring attitude-interview over het werk van een personeelsmanager:

 

V1 = E-ex Wat vind je van je werk?
De eerste vraag is altijd een E-ex omdat hij niet kan aansluiten op wat itee zegt.
V2 = E-in Wat is het leuke aan je werk?
Deze vraag gaat door op het antwoord in A1.
V3 = O Je werk is soms lastig, ook boeiend en leuk, het leuke is dat je veel contact hebt met mensen?
Het is een samenvatting van wat de personeelsmanager gezegd heeft in A1 en A2. Let er op dat je de O evocatief uitspreekt.
V4 = WA Het is bijzonder knap van je dat je die zeurende mensen zo positief benadert.
Hier staat een (positief) waardeoordeel over wat de personeelsmanager doet.
V5 = VO Je hebt toch wel in je opleiding geleerd om met lastige mensen om te gaan?
De interviewer heeft een vermoeden en trekt daaruit een conclusie. Een VO verschilt soms niet veel van een WA. Een WA is een stelling van itee, een VO is niet direct een oordeel.
V6 = E-ex Wat vind je van de samenwerking met je collega's?
Er wordt een nieuw onderwerp aangesneden. Het past wel binnen het doel, maar het sluit niet aan op het voorafgaande.
V7 = H Ze helpen als het nodig is?
Het is een letterlijke weergave van een gedeelte van A6. Let erop dat je de H evocatief uitspreekt.
V8 = WA Dat is heel irritant van die sociaal ingestelde mensen. Als je niet oppast, dan knuffelen ze je dood.
Het is weer een oordeel van de interviewer. Dit gaat verder dan een veronderstelling.
V9 = E-in Wat vind je daar fijn aan?
Hier wordt doorgevraagd op het vorige antwoord van de personeelsmanager.