3 Onderdeel van het tentamen

Als er een tentamen gegeven wordt, kunnen er over het bestudeerde boek vragen worden opgenomen. De student laat dan zien dat hij begrijpt waar het boek over gaat. Bij het tentamen mag hij het boek niet meenemen. Er worden vragen gesteld als:

  • Welk boek heb je bestudeerd?
  • Voor welke doelgroep is het boek geschreven?
  • Als een jeugdhulpverlener gesprekken wil leren voeren met jongeren en hij vraagt aan jou advies over dit boek, wat adviseer je hem dan? Welke onderwerpen uit het boek zijn wel of niet belangrijk voor deze jeugdhulpverlener?
  • Wat is het verschil tussen de theorie van dit boek en het boek Praktische gespreksvoering?